HYUNDAI Gablini       Szerviz       Kárrendezés

Kárrendezés

Teljeskörű kárügyintézés a helyszíni kárfelvételtől egészen a biztosító általi kifizetésig.

 • sérült gépkocsi ingyenes beszállítása Magyarország teljes területéről
 • teljeskörű helyszíni kárügyintézés, saját hatáskörben történő kárfelvétel, kárazonosítás
 • finanszírozott gépkocsi esetén a finanszírozó pénzintézet meghatalmazásának beszerzése
 • kedvezményes, egyes esetekben díjmentes csereautó* biztosítása az optimális javítási időre vonatkozóan
 • szükség esetén szakmai képviselet a totálkárossá vált, vagy totálkár határán lévő gépkocsik esetén
 • adott esetekben a totálkárossá vált gépkocsik beszámítása, megvásárlása, átvétele
 • szélvédő javítás
 • polírozás, teljes külső-belső kozmetika
 • klíma tisztítás, javítás
 • eredetvizsgálat

*A csereautó letétköteles szolgáltatás, a letét összege a jármű Casco biztosításának önrészével egyenlő.

Gablini segélyvonal

A Gablini segélyvonal segítségével Ön a nap 24 órájában biztonságban van. Érdemes megjegyezni ezt a telefonszámot, hiszen ha bármilyen káresemény történik autójával, munkatársaink a nap bármely szakában segítséget nyújtanak Önnek és autójának.

Szerződött biztosítós partnereink

Allianz Hungária Zrt, Generáli Providencia Bizosító Zrt., Uniqa Biztosító Zrt., Union Biztosító Zrt., Groupama Garancia Biztosító Zrt., Genertel Biztosító Zrt., AEGON Magyarország Zrt., K&H Biztosító Zrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., MAI CASCO Biztosítási Szolgáltató Kft., Signal Biztosító Zrt., Közlekedési Biztosító Egyesölet, Wabard Biztosító Zrt., AIM Általános Biztosító Zrt.

Helyszíni kárfelvétel

A Gablini - Szerviz Kft. bármely telephelyén, előre egyeztetett időpontban jogosult saját hatáskörben a következő biztosítók részére kárszemlét végezni:

 • Allianz Hungária
 • Generali Providencia
 • Uniqa
 • Union

Saját hatáskörű kárszemle

A Gablini-Szerviz Kft. saját hatáskörben végzett kárszemle esetén a Biztosító Társaságok meghatalmazottjaként jár el. Szakértő kollégáink a Biztosítási törvény vonatkozó fejezeteinek betartása mellett azonosítják a károkat, rögzítik a Biztosítók által elfogadott rendszerben az előírt káranyagokat és ezeket elektronikus úton feldolgozva képviselik ügyfeleinket a kárrendezési folyamatban.

Előnyei:

 • Nem kell a biztosítóknál, szakértőirodáknál sorban állással időt tölteni
 • Ügyfél kérésére azonnali tanácsadás
 • Segítségnyújtás a dokumentációk pontos kitöltéséhez
 • 24 órán belül válasz érkezik a biztosítótól, jogalap - fedezet kérdésben
 • Igény esetén a szemlét követően azonnali javítás

Kárbejelentés esetén szükséges dokumentumok

Casco kárrendezés esetén, töréskárnál:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, banki
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • adásvételi szerződés, számla
 • szervizkönyv
 • lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kárrendezés esetén:

 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat

Teendők közúti baleset bekövetkezése esetén

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenné válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.

Bérgépjármű igénybevételének lehetőségei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján

Egyre gyakrabban merül fel igényként ügyfeleink részéről, hogy sérült gépjárművük javítási idejére egy másik gépjárművet béreljenek. Az egyszerűbb ügyintézés és a félreértések elkerülése végett az alábbiakban összefoglaltuk azokat a szempontok, illetve szükséges dokumentumokat, melyek alapján a biztosító elbírálja egy igény jogosságát.

Az igénybevétel jogosultságát az alábbiak határozzák meg:

 • igénybevétele nélkül jövedelemveszteség merülne fel,
 • bérleti díja nem magasabb, mint a bérlés hiányában felmerülő jövedelemveszteség,
 • tömegközlekedési eszközzel nem lehet megoldani a helyettesítését (kényelmi szempontokat a bírói gyakorlat nem fogad el),
 • mozgáskorlátozottság nem teszi lehetővé a tömegközlekedési eszközök igénybevételét,
 • károsult tulajdonában nincs más gépkocsi,
 • az útnyilvántartás szerint a sérült gépkocsi rendszeres használata kimutatható,
 • a bérleti díj nem haladja meg az átlagos piaci bérleti díjakat,
 • a bérelt gépkocsi kategóriája nem magasabb a sérült gépkocsi kategóriájánál.

A vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat meghatározza azokat az eseteket, amikor nem téríthető a bérgépjármű-költség, vagy az ügyfél annak csak egy részére jogosult.

Nem téríthető:

 • a költség azon része, amely amiatt merült fel, hogy a károsult nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének (Ptk. 340. §.),
 • a sérült gépjármű optimális javítási időszükségletét meghaladó időtartamra eső bérlet költsége,
 • a bérgépjármű költsége, ha az meghaladja az igénybevétele nélkül felmerült jövedelemveszteséget. Ilyen esetben a biztosítónak - a kárenyhítési kötelezettség értelmében - a kisebb kárt (keresetveszteséget) kell megtérítenie.
 • a költség azon része, mely az átlagos piaci bérleti díjakat meghaladja.

A bérgépjárműre való jogosultság elbírálásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • a sérült gépkocsi útnyilvántartása, illetve menetlevelei,
 • a károsult munkaszerződés másolata, illetve munkáltatói igazolás arról, hogy a munkaviszony feltétele a saját gépkocsi használata,
 • vállalkozók esetében: vállalkozói igazolvány másolata, szerződéses megbízások másolata.

Jogosultság esetén a bérgépjármű költsége a következő szempontok szerint kerül megtérítésre:

 • optimális javítási időre térül (Optimális javítási idő alatt az az idő értendő, amely a gépjármű javításához technológiailag szükséges. Az optimális javítási idő számításakor nem vehető figyelembe a javító kapacitásbeli hiányosságaiból és az alkatrészellátás zavaraiból eredő késedelem.),
 • a gépkocsi bérleti díjából a futásteljesítménytől függően 15-20% guruló költség kerül levonásra.

Bérgépjármű igénybevételekor kérjük vegye figyelembe, hogy a bérlet díja a km-korlátozás melletti vagy km-korlátozás nélküli tarifa esetén kedvezőbb (tekintettel a várható futásteljesítményére)!

Szerviz bejelentkezés

Amennyiben rendszeresen tájékoztatást szeretne kapni a HYUNDAI GABLINI akcióiról, újdonságairól, híreiről, regisztráljon és legyen hírlevelünk olvasója!
Feliratkozom a hírlevélre:
*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét árajánlattételnek. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Weboldalunk a legjobb felhasználói élmény érdekében sütiket (cookie) alkalmaz. Weboldalunk használatával jóváhagyja a sütik használatát.
Rendben